PROXECTOS

Publicidade Toni Pilates

rollup toni pilatesNo verán do 2017 Toni Pilates trasladábase as súas novas instalacións e precisaban dun sinxelo rollup para ubicar na entrada e que todos os seus clientes estivesen informados. Encargáronnos tamén a composición de un vídeo resumo da súa traxectoria ata o momento para ser presentado o día da inauguración ao que asitiría o alcalde de Vigo Abel Caballero.